ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Erasmus+

Τίτλος:Mobility of individuals in the field of higher education
Προθεσμία Υποβολής: 05/02/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3.544.714

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:Strategic partnerships in the field of education and training
Προθεσμία Υποβολής: 21/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3.844.810

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:Capacity building in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 24/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €9.000.000

Μάθε περισσότερα