ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

Τίτλος:  Cyber situational awareness and defence capabilities, military networks and technologies for secure communication and information sharing Προθεσμία Υποβολής: 29/08/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 17.700.000

Read more

EESC

Τίτλος:  2019 EESC Civil Society Prize Προθεσμία Υποβολής: 06/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 50.000

Read more

ELO

Τίτλος:   European Bee Awards Προθεσμία Υποβολής: 06/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 8.000

Read more

Research Fund for Coal and Steel

Τίτλος: Pilot Project: Research on reduction of C02 emissions in steel production Προθεσμία Υποβολής: 08/07/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.247.660

Read more

Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ

Τίτλος: Financial contributions for cooperation between national authorities responsible for the enforcement of the consumer protection laws Προθεσμία Υποβολής: 28/08/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €7.500.000

Read more

Καταναλωτές 2014-2020

Τίτλος: Capacity building of the alternative dispute resolution bodies for consumer disputes Προθεσμία Υποβολής: 04/07/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.000.000

Read more

Καταναλωτές 2014-2020

Τίτλος: Financial contributions for cooperation between national authorities responsible for the enforcement of the consumer protection laws Προθεσμία Υποβολής: 10/07/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Integrated home renovation services Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:  Aggregation - Project Development Assistance Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Innovative financing for energy efficiency investments Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Mainstreaming energy efficiency finance Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and demand-side flexibility Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €8.000.000

Read more

Horizon 2020

Τίτλος: RESponsible Island Prize Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €850.000

Read more

ENI CBCMED

Τίτλος: Call for strategic projects Προθεσμία Υποβολής: 03/07/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €68.500.000

Read more

ESPON EGTC

Τίτλος:Targeted Analyses Προθεσμία Υποβολής: 28/06/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης:

Read more

Δικαιοσύνη

Τίτλος:Τransnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights Προθεσμία Υποβολής: 27/06/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.350.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Smart materials, systems and structures for energy harvesting (RIA) Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €65.100.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe Προθεσμία Υποβολής: 27/08/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Raw materials policy support actions for the circular economy Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.400.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Real-time nano-characterisation technologies (RIA) Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €37.800.000

Read more

Erasmus+

Τίτλος:Strategic partnerships in the field of youth Προθεσμία Υποβολής: 01/10/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €854.444

Read more

Erasmus+

Τίτλος:Youth Dialogue projects Προθεσμία Υποβολής: 01/10/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €102.658

Read more

Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος:Support for Development of Audiovisual Content – Single Project 2019 Προθεσμία Υποβολής: 24/04/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.400.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES / Peer learning of innovation agencies Προθεσμία Υποβολής: 16/10/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €15.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: EIC Horizon Prize for 'European Low-Cost Space Launch' Προθεσμία Υποβολής: 01/06/2021 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: EIC Horizon Prize for 'Innovative Batteries for eVehicles' Προθεσμία Υποβολής: 17/12/2020 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: MOBILITY FOR GROWTH / Safety in an evolving road mobility environment Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €8.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy resource Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Read more