ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δικαιοσύνη

Τίτλος:Τransnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights
Προθεσμία Υποβολής: 27/06/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.350.000

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος:Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations
Προθεσμία Υποβολής: 28/05/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.400.000

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Τransnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime
Προθεσμία Υποβολής: 15/05/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3.600.000

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Support national and transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters
Προθεσμία Υποβολής: 16/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.685.000

Μάθε περισσότερα

COSME

Τίτλος:European Cluster Excellence Programme
Προθεσμία Υποβολής: 04/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3.600.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment
Προθεσμία Υποβολής: 24/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €35.000.000

Μάθε περισσότερα

URBACT III

Τίτλος:Last call for Action Planning networks
Προθεσμία Υποβολής: 17/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €750.000

Μάθε περισσότερα