ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Combining Renewable Technologies for a Renewable District Heating and/or Cooling System
Προθεσμία Υποβολής: 11/12/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €15.000.000

Μάθε περισσότερα