ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

COSME

Τίτλος:Public Procurement of Innovation
Προθεσμία Υποβολής: 11/12/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος:Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s
Προθεσμία Υποβολής: 05/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.000.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY / Mitigating household energy poverty
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.000.000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος:Support for social dialogue
Προθεσμία Υποβολής: 25/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €9.815.250

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy resource
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος:European Social Fund Pilot Joint Action Plan
Προθεσμία Υποβολής: 19/07/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.300.000

Μάθε περισσότερα