ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EaSI

Τίτλος:Transaction cost support for social enterprise finance
Προθεσμία Υποβολής: 21/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3.000.000

Μάθε περισσότερα

COSME

Τίτλος:European Cluster Excellence Programme
Προθεσμία Υποβολής: 04/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3.600.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment
Προθεσμία Υποβολής: 24/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €35.000.000

Μάθε περισσότερα

URBACT III

Τίτλος:Last call for Action Planning networks
Προθεσμία Υποβολής: 17/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €750.000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος:Anders Wall Award 2018/19
Προθεσμία Υποβολής: 21/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES / Next Generation Internet - An Open Internet Initiative
Προθεσμία Υποβολής: 28/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €21.500.000

Μάθε περισσότερα