ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Combining Renewable Technologies for a Renewable District Heating and/or Cooling System
Προθεσμία Υποβολής: 11/12/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €15.000.000

Μάθε περισσότερα

COSME

Τίτλος:Public Procurement of Innovation
Προθεσμία Υποβολής: 11/12/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος:Support for social dialogue
Προθεσμία Υποβολής: 25/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €9.815.250

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy resource
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Μάθε περισσότερα