ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Erasmus+

Τίτλος:Mobility of individuals in VET, school education and adult education fields
Προθεσμία Υποβολής: 05/02/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.230.088

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:Networks and partnerships of Vocational Education and Training (VET) providers
Προθεσμία Υποβολής: 31/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6.000.000

Μάθε περισσότερα

URBACT III

Τίτλος:Last call for Action Planning networks
Προθεσμία Υποβολής: 17/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €750.000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος:Anders Wall Award 2018/19
Προθεσμία Υποβολής: 31/12/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES / Next Generation Internet - An Open Internet Initiative
Προθεσμία Υποβολής: 28/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €21.500.000

Μάθε περισσότερα