ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

Τίτλος: Permanent air or space capabilities for ISR and communication, tactical RPAS and sensor suite for integration into air-traffic management  Προθεσμία Υποβολής: 29/08/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €43.700.000

Read more

European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

Τίτλος: Upgrade of current and development of next generation ground-based precision strike capabilities / European Beyond Line Of Sight (BLOS) anti-tank capabilities Προθεσμία Υποβολής: 29/08/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6.500.000

Read more

COSME

Τίτλος: SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ENTREPRENEURSHIP COMPETENCE FRAMEWORK (ENTRECOMP) Προθεσμία Υποβολής: 22/08/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.000.000

Read more

COST

Τίτλος:COST Action Open Call Προθεσμία Υποβολής: 05/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 130.000 ανά έτος για 4 έτη

Read more

Ευρώπη για τους Πολίτες

Τίτλος:Strand 2: Democratic engagement and civic participation - TOWN TWINNING (Round 2) Προθεσμία Υποβολής: 01/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 4.800.000

Read more

Ευρώπη για τους Πολίτες

Τίτλος:Strand 2: Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects Προθεσμία Υποβολής: 01/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 3.700.000

Read more

European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

Τίτλος: Cyber situational awareness and defence capabilities, military networks and technologies for secure communication and information sharing Προθεσμία Υποβολής: 29/08/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 17.700.000

Read more

EESC

Τίτλος:  2019 EESC Civil Society Prize Προθεσμία Υποβολής: 06/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 50.000

Read more

ELO

Τίτλος:   European Bee Awards Προθεσμία Υποβολής: 06/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 8.000

Read more

Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ

Τίτλος: Financial contributions for cooperation between national authorities responsible for the enforcement of the consumer protection laws Προθεσμία Υποβολής: 28/08/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €7.500.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Integrated home renovation services Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:  Aggregation - Project Development Assistance Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Innovative financing for energy efficiency investments Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Mainstreaming energy efficiency finance Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and demand-side flexibility Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €8.000.000

Read more

Horizon 2020

Τίτλος: RESponsible Island Prize Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €850.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Smart materials, systems and structures for energy harvesting (RIA) Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €65.100.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe Προθεσμία Υποβολής: 27/08/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY / Advanced materials for additive manufacturingΠροθεσμία Υποβολής: 03/09/2019Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.400.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Real-time nano-characterisation technologies (RIA) Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €37.800.000

Read more

Erasmus+

Τίτλος:Strategic partnerships in the field of youth Προθεσμία Υποβολής: 01/10/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €854.444

Read more

Erasmus+

Τίτλος:Youth Dialogue projects Προθεσμία Υποβολής: 01/10/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €102.658

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES / Peer learning of innovation agencies Προθεσμία Υποβολής: 16/10/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €15.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: EIC Horizon Prize for 'European Low-Cost Space Launch' Προθεσμία Υποβολής: 01/06/2021 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: EIC Horizon Prize for 'Innovative Batteries for eVehicles' Προθεσμία Υποβολής: 17/12/2020 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: MOBILITY FOR GROWTH / Safety in an evolving road mobility environment Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €8.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy resource Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Read more