ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Erasmus+

Τίτλος:Jean Monnet actions - Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects
Προθεσμία Υποβολής: 22/02/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €7.926.680

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:Strategic partnerships in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 01/10/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €854.444

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:Mobility of individuals in the field of higher education
Προθεσμία Υποβολής: 05/02/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3.544.714

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:Strategic partnerships in the field of education and training
Προθεσμία Υποβολής: 21/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3.844.810

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:Capacity building in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 24/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €9.000.000

Μάθε περισσότερα