ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: FET Innovation Launchpad Προθεσμία Υποβολής: 14/10/2020 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 2.700.000 (2019), € 3.000.000 (2020)

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: RESponsible Island - Prize for a renewable geographic energy island Προθεσμία Υποβολής: 29/09/2020 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 1.700.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Smart materials, systems and structures for energy harvesting (RIA) Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €65.100.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe Προθεσμία Υποβολής: 27/08/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY / Advanced materials for additive manufacturingΠροθεσμία Υποβολής: 03/09/2019Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.400.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Real-time nano-characterisation technologies (RIA) Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €37.800.000

Read more

Erasmus+

Τίτλος:Strategic partnerships in the field of youth Προθεσμία Υποβολής: 01/10/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €854.444

Read more

Erasmus+

Τίτλος:Youth Dialogue projects Προθεσμία Υποβολής: 01/10/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €102.658

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES / Peer learning of innovation agencies Προθεσμία Υποβολής: 16/10/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €15.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: EIC Horizon Prize for 'European Low-Cost Space Launch' Προθεσμία Υποβολής: 01/06/2021 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: EIC Horizon Prize for 'Innovative Batteries for eVehicles' Προθεσμία Υποβολής: 17/12/2020 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: MOBILITY FOR GROWTH / Safety in an evolving road mobility environment Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €8.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy resource Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Read more