ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

COSME

Τίτλος:Intellectual Property Prediagnostic And Improving Access To Patent Protection For Innovative EU SMEs / IP pre-diagnostics
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.300.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Developing solutions to reduce the cost and increase performance of renewable technologies
Προθεσμία Υποβολής: 23/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €30.000.000

Μάθε περισσότερα

COSME

Τίτλος:Public Procurement of Innovation
Προθεσμία Υποβολής: 11/12/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος:Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s
Προθεσμία Υποβολής: 05/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.000.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY / Mitigating household energy poverty
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.000.000

Μάθε περισσότερα