ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δικαιοσύνη

Τίτλος:Τransnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights
Προθεσμία Υποβολής: 25/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.350.000

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος:Transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime
Προθεσμία Υποβολής: 19/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.600.000

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – Mobility of individuals in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 04/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €188.200.000

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - Strategic partnerships in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 04/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €188.200.000

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- Meetings between young people and decision-makers in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 04/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €188.200.000

Μάθε περισσότερα

Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος:MEDIA - Στήριξη για τη διανομή μη εθνικών ταινιών –σχέδιο αυτόματης κινηματογραφικής στήριξης στην διανομή
Προθεσμία Υποβολής: 01/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.200.000

Μάθε περισσότερα

Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος:ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Στήριξη των διεθνών εμπορικών αντιπροσώπων ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών –το σχέδιο «πράκτορας πωλήσεων»
Προθεσμία Υποβολής: 03/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.600.00

Μάθε περισσότερα

COSME

Τίτλος:Development of European SMEs in international business through SME networks
Προθεσμία Υποβολής: 19/06/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.500.000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος:Information, consultation and participation of representatives of undertakings
Προθεσμία Υποβολής: 01/06/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €7.106.000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος:Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information
Προθεσμία Υποβολής: 06/06/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3.000.000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος:Activities in the field of undeclared work
Προθεσμία Υποβολής: 13/06/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.447.622

Μάθε περισσότερα