ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:  Design Studies Προθεσμία Υποβολής: 12/11/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 30.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Co-funding of regional, national and international programmes Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 80.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Extreme scale computing technologies, methods and algorithms for key applications and support to the HPC ecosystem Προθεσμία Υποβολής: 24/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 68.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Open schooling and collaboration on science education Προθεσμία Υποβολής: 07/11/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 4.500.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Nuclear Fission and Radiation Protection Research Προθεσμία Υποβολής: 25/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 133.900.000

Read more

EaSI

Τίτλος:  REC programme - Operating Grants 2020-ights of persons with disabilities Προθεσμία Υποβολής: 25/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 2.900.000

Read more

EaSI

Τίτλος: Operating grants 2020- social inclusion and poverty reduction, or microfinance and social enterprise finance Προθεσμία Υποβολής: 25/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: € 12.000.000

Read more

Καταναλωτές 2014-2020

Τίτλος: Financial contributions for cooperation between national authorities responsible for the enforcement of the consumer protection laws Προθεσμία Υποβολής: 19/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.000.000

Read more

Research Fund for Coal and Steel

Τίτλος: Call of the research programme of the Research Fund for Coal and Steel - 2019 Προθεσμία Υποβολής: 17/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €40.000.000

Read more

EaSI

Τίτλος:  EURES and PROGRESS - Mobility Exchange programme for SME staff (MobiliseSME) Προθεσμία Υποβολής: 19/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.095.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Smart materials, systems and structures for energy harvesting (RIA) Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €65.100.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe Προθεσμία Υποβολής: 27/08/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY / Advanced materials for additive manufacturingΠροθεσμία Υποβολής: 03/09/2019Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.400.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Real-time nano-characterisation technologies (RIA) Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €37.800.000

Read more

Erasmus+

Τίτλος:Strategic partnerships in the field of youth Προθεσμία Υποβολής: 01/10/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €854.444

Read more

Erasmus+

Τίτλος:Youth Dialogue projects Προθεσμία Υποβολής: 01/10/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €102.658

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES / Peer learning of innovation agencies Προθεσμία Υποβολής: 16/10/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €15.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: EIC Horizon Prize for 'European Low-Cost Space Launch' Προθεσμία Υποβολής: 01/06/2021 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: EIC Horizon Prize for 'Innovative Batteries for eVehicles' Προθεσμία Υποβολής: 17/12/2020 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: MOBILITY FOR GROWTH / Safety in an evolving road mobility environment Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2019 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €8.000.000

Read more

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy resource Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018 Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Read more