Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA)

Τίτλος: Topics of UIA 5th Call for Proposals
Προθεσμία Υποβολής:
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 372 εκατ. ευρώ για το 2014-2020
Αριθμός:
Περιγραφή: Τα τέσσερα θέματα που επελέγησαν για την 5η και τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων της UIA κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού είναι τα εξής:
– Ποιότητα αέρα
– Κυκλική Οικονομία
– Δημογραφική αλλαγή
– Πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιάΟι πλήρεις ορισμοί των θεμάτων (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υπο-θεμάτων) θα είναι διαθέσιμοι από τον Απρίλιο του 2019.Η 5η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2019.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης:
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Δημόσιες Αρχές, Δίκτυα Πόλεων, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή