ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος:MEDIA - Στήριξη για τη διανομή μη εθνικών ταινιών –σχέδιο αυτόματης κινηματογραφικής στήριξης στην διανομή
Προθεσμία Υποβολής: 01/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.200.000

Μάθε περισσότερα

Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος:ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Στήριξη των διεθνών εμπορικών αντιπροσώπων ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών –το σχέδιο «πράκτορας πωλήσεων»
Προθεσμία Υποβολής: 03/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.600.00

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters
Προθεσμία Υποβολής: 19/06/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.900.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Supporting the development of climate policies to deliver on the Paris Agreement, through Integrated Assessment Models (IAMs)
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €25.000.000,00

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope with climate change and hazard events
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €18.000.000,00

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Horizon prize for Integrated Photovoltaic System in European Protected Historic Urban districts
Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €750,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Horizon Prize – Combined Heat and Power (CHP) Installation in a hospital using 100% Renewable Energy Sources.
Προθεσμία Υποβολής: 03/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,000,000

Μάθε περισσότερα