ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters
Προθεσμία Υποβολής: 19/06/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.900.000

Μάθε περισσότερα

Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: MEDIA - Υποστήριξη της διανομής μη εθνικών ταινιών – σύστημα επιλεκτικής κινηματογραφικής υποστήριξης διανομής
Προθεσμία Υποβολής: 14/06/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €9.750.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Supporting the development of climate policies to deliver on the Paris Agreement, through Integrated Assessment Models (IAMs)
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €25.000.000,00

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope with climate change and hazard events
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €18.000.000,00

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος: European Judicial Network in civil and commercial matters, national authorities, courts and professional associations
Προθεσμία Υποβολής: 07/06/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.240.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS MEETS HISTORY
Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €750,000

Μάθε περισσότερα