ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

COSME

Τίτλος:Public Procurement of Innovation
Προθεσμία Υποβολής: 11/12/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy resource
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Horizon Prize – Combined Heat and Power (CHP) Installation in a hospital using 100% Renewable Energy Sources.
Προθεσμία Υποβολής: 03/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,000,000

Μάθε περισσότερα