ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EaSI

Τίτλος:Support for social dialogue
Προθεσμία Υποβολής: 25/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €9.815.250

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος:Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy resource
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.000.000

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος:Τransnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights
Προθεσμία Υποβολής: 25/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.350.000

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος:Transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime
Προθεσμία Υποβολής: 19/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4.600.000

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – Mobility of individuals in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 04/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €188.200.000

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - Strategic partnerships in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 04/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €188.200.000

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- Meetings between young people and decision-makers in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 04/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €188.200.000

Μάθε περισσότερα

Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος:ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Στήριξη των διεθνών εμπορικών αντιπροσώπων ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών –το σχέδιο «πράκτορας πωλήσεων»
Προθεσμία Υποβολής: 03/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.600.000

Μάθε περισσότερα