ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Erasmus+

Τίτλος:Jean Monnet actions - Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects
Προθεσμία Υποβολής: 22/02/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €7.926.680

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:Strategic partnerships in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 01/10/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €854.444

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος:Strategic partnerships in the field of education and training
Προθεσμία Υποβολής: 21/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3.844.810

Μάθε περισσότερα