LIFE – Περιβάλλον

Τίτλος: Traditional Projects under the LIFE sub-programme for Climate Action
Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: ενδεικτικά 48.739.000 ευρώ
Αριθμός:
Περιγραφή: Το υποπρόγραμμα για τη δράση για το κλίμα θα συγχρηματοδοτήσει επιχορηγήσεις δράσης που θα στοχεύουν σε βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης που σχετίζονται με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, των σχεδίων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης που προωθούν την ευαισθητοποίηση σε θέματα κλιματικής αλλαγής.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν έχει οριστεί ακόμη
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 55%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Είναι εξ ολοκλήρου στη διοικητική διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να αποδεχτεί θυγατρικές – συνεργάτες και σε καμία περίπτωση οι συνδεδεμένες οντότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για δημόσιους φορείς ή οντότητες που δεν συμμορφώνονται με την περιγραφή των συνδεδεμένων οντοτήτων στο μέλλον.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή