Erasmus+

Τίτλος: Strategic partnerships in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 01/10/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €854.444
Αριθμός: EAC/A03/2018
Περιγραφή: Οι Στρατηγικές Συμπράξεις είναι διακρατικά σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, καθώς και στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία, τη συνεργατική μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βάσει του στόχου τους και της σύνθεσης τους oι Συμπράξεις είναι δυνατόν να έχουν μία από τις παρακάτω μορφές:

• Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία
Τα σχέδια αναμένεται να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, ή/και να προβούν σε εντατικές δραστηριότητες διάχυσης και διάδοσης των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Αυτός ο τύπος σχεδίων είναι ανοικτός σε όλους τους τομείς εκτός από τις συνεργασίες μεταξύ σχολείων.

• Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών
Τα σχέδια αποσκοπούν στην ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και μεθόδων μεταξύ των οργανισμών. Αυτός ο τύπος σχεδίων είναι ανοικτός σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας εκτός από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Μέγιστη επιχορήγηση: Ένα μεταβλητό ποσό, το οποίο ορίζεται με τον πολλαπλασιασμό των €12.500 με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) και μέχρι €450.000 ευρώ για έργα διάρκειας 36 μηνών. (Εξαίρεση: για τις Συναλλαγές Σχολικών Συναλλαγών: μέγιστο ποσό €16.500 ετησίως και ανά συμμετέχουσα σχολή, εξαιρουμένης της Υποστήριξης Ειδικών Αναγκών και των δαπανών για ακριβά ταξίδια)
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Κέντρα Κατάρτισης, Κεντρική Κυβέρνηση, Νέοι, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή