Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Addressing knowledge gaps in climate science, in support of IPCC reports
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €60.000.000,00
Αριθμός: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 (Topic ID: LC-CLA-08-2018)
Περιγραφή: Η Συμφωνία του Παρισιού COP21 [http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php] σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να περιορίσουν την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C και καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της σε 1,5 °C, ενώ προσπαθούν να ενισχύσουν την προσαρμοστική τους ικανότητα. Η παρούσα πρόσκληση συνεισφέρει στην “Οικοδόμηση ενός κλιματικού μέλλοντος με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα “, το οποίο συγκεντρώνει χρηματοδότηση για την υποστήριξη των στόχων της ΠΑ.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή