Ορίζοντας 2020

Τίτλος: IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD / Support to the EOSC Governance
Προθεσμία Υποβολής: 21/11/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.000.000 (CSA Coordination and support action), €30.000.000 (RIA Research and Innovation action)
Αριθμός: H2020-INFRAEOSC-2018-2020 (Topic ID: INFRAEOSC-05-2018-2019)
Περιγραφή: Η πρόσκληση θα καταστήσει το Ευρωπαϊκό Open Science Cloud (EOSC) πραγματικότητα.
Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί το οικοσύστημα EOSC και θα παρέχει σε όλους τους Ευρωπαίους ερευνητές μια απρόσκοπτη, χωρίς διακρίσεις και ασφαλή πρόσβαση σε δημόσιες και εμπορικές υπηρεσίες και κατάλληλους τρόπους πρόσβασης σε μια ευρύτερη κοινότητα χρηστών, όπως της βιομηχανίας, του δημόσιου τομέα, και των πολιτών-επιστήμονων κ.α.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή