Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ)

Τίτλος: Βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2020»
Προθεσμία Υποβολής: 31/03/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης:
Αριθμός:
Περιγραφή: Η «Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια» (ΕΕΠ – EER) αποτελεί εγχείρημα που αναδεικνύει και βραβεύει περιοχές της ΕΕ με εξαιρετικές και καινοτόμες​ επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Οι περιφέρειες με το πιο αξιόπιστο, μακρόπνοο και ελπιδοφόρο σχέδιο λαμβάνουν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (ΕΕΠ) για ένα συγκεκριμένο έτος.

Οι περιφέρειες και οι πόλεις που είναι έτοιμες να εφαρμόσουν μια επιχειρησιακή στρατηγική προσανατολισμένη στο μέλλον καλούνται να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Μαρτίου 2020.

Το κύριο θέμα της εκστρατείας EER 2021 είναι η επιχειρηματικότητα για ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον.

Το βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2020» απονεμήθηκε στις ακόλουθες περιφέρειες: δήμος Gdańsk/περιφέρεια Pomorskie (Πολωνία), επιχειρηματική περιφέρεια του Gothenburg (Σουηδία) και περιφέρεια της Navarra (Ισπανία).​

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης:
Απαιτούμενοι Εταίροι: Ανοιχτό σε όλες τις οντότητες κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων κοινοτήτων και πόλεων καθώς και διασυνοριακών περιοχών με νομική υπόσταση, όπως οι ΕΟΕΣ και οι Ευρωπεριφέρειες
Κατοχή αρμοδιοτήτων σε πολιτικό επίπεδο (όχι απαραίτητα νομοθετικών)
Ικανότητα εφαρμογής συνολικού επιχειρηματικού οράματος
Ανεξαρτήτως μεγέθους, πλούτου ή ειδικών αρμοδιοτήτων
Ανοιχτό σε οντότητες που έχουν ήδη επιτύχει και σε όσες δεσμεύονται να υλοποιήσουν τις αναγκαίες αλλαγές
Οι διασυνοριακές περιφέρειες ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως να υποβάλλουν υποψηφιότητα.
Επιλέξιμοι φορείς: Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Περιφέρειες, Μη κυβερνητικοί οργανισμοί, Δημόσιοι φορείς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πόλεις/δήμοι
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή