Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων ΕΕ

Τίτλος: Keeping non-compliant products from the EU market
Προθεσμία Υποβολής: 02/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 750.000 ευρώ για έως και 3 πρότζεκτ
Αριθμός: 295/G/GRO/IMA/18/1124/10134
Περιγραφή: Στόχος της πρόσκλησης είναι να παράσχει οικονομική στήριξη, επιτρέποντας στις αρχές εποπτείας της αγοράς και στα τελωνεία να συγκεντρώσουν πόρους και εμπειρογνωμοσύνη και να εφαρμόσουν φιλικές προς τις ΜμΕ μεθόδους.
Ο κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος επιτήρησης στην Ευρώπη, καθώς και να βελτιωθεί ο συντονισμός των πρακτικών εργασιών επιβολής που εκτελούνται σε σχέση με τις κατηγορίες προϊόντων ή άλλες προτεραιότητες.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: από 75% έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Σε περίπτωση κοινής αίτησης, όλοι οι εταίροι θα συμφωνήσουν μεταξύ τους για τις κατάλληλες ρυθμίσεις και την ορθή εκτέλεση της ενέργειας.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή