Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: National or transnational projects on non-discrimination and Roma integration
Προθεσμία Υποβολής: 09/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 3.600.000 ευρώ
Αριθμός: REC-RDIS-DISC-AG-2018
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση εθνικών ή διακρατικών σχεδίων για την καταπολέμηση φαινομένων ρατσισμού με κριτήριο τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία,την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Με σεβασμό στην αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, θα πρέπει να στοχεύουν σε ένα από τα εξής:

1. Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού στην κοινωνία και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΒ.
2. Προώθηση της διαχείρισης της πολυμορφίας στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
3. Καταπολέμηση του αντι-τσιγγανισμού και διαφόρων μορφών διάκρισης των Ρομά
4. Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλής ή / και εθνοτικής καταγωγής (εξαιρουμένης της ρητορικής μίσους)

Χρηματοδότηση κάθε έργου:  Από 100.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: -Το έργο μπορεί να είναι είτε εθνικό είτε διακρατικό
-Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς (αιτούντες και εταίρους)
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά, Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κέντρα Κατάρτισης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή