Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance
Προθεσμία Υποβολής: 04/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.000.000 ευρώ
Αριθμός: REC-RRAC-RACI-AG-2018
Περιγραφή: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη σχεδίων που εστιάζουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, μέσω:
– της αντιμετώπισης του hate crime και hate speech, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ποινικών μέσων
– της υποστήριξης θυμάτων hate crime και hate speech
– της πρόληψης του μίσους με την προώθηση της ανεκτικότητας και της κοινωνικής συνοχής
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Υποχρεωτικά άνω των 75.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Από 2 έως 6 οργανισμοί
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κέντρα Κατάρτισης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή