Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Support for Development of Audiovisual Content – Slate Funding 2020
Προθεσμία Υποβολής: 04/02/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 12.500.000 ευρώ
Αριθμός: EACEA/18/2019
Περιγραφή: Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για:
• την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, ειδικά ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων σε τομείς όπως η μυθοπλασία, τα ντοκιμαντέρ, οι παιδικές ταινίες και οι ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και διαδραστικών έργων, όπως παιχνίδια βίντεο και πολυμέσα, με ενισχυμένη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας.
• δραστηριότητες για την υποστήριξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, ιδίως ανεξάρτητων επιχειρήσεων παραγωγής, με στόχο τη διευκόλυνση ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών έργων
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Από 10.000 έως 200.000 ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή