Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Support for Development of European Video Games 2019
Προθεσμία Υποβολής: 27/02/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 3,78 εκατ. Ευρώ. Η συνεισφορά ανέρχεται στις 10.000-150.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι το ποσό δεν υπερβαίνει το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης.
Αριθμός: EACEA 24/2018
Περιγραφή: Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της ενίσχυσης της ικανότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα να λειτουργεί σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι:

• η αύξηση της ικανότητας των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων για ανάπτυξη έργων με δυνατότητα κυκλοφορίας εντός και εκτός της Ευρώπης, και η διευκόλυνση των ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών.

Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για:

• την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, ειδικά ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων σε τομείς όπως η μυθοπλασία, τα ντοκιμαντέρ, οι παιδικές ταινίες και οι ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και διαδραστικών έργων, όπως παιχνίδια βίντεο και πολυμέσα, με ενισχυμένη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν πρόταση ανάπτυξης μιας ιδέας κι ενός έργου (δραστηριότητες τέτοιες ώστε η ιδέα να έχει ως αποτέλεσμα ένα πρωτότυπο που να μπορεί να παιχθεί ή μια δοκιμαστική έκδοση) εξαιρετικά καινοτόμων και δημιουργικών αφηγηματικών παιχνιδιών βίντεο σχεδιασμένων για εμπορική εκμετάλλευση σε Η/Υ, κονσόλες, κινητές συσκευές, ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες.
Επιλέξιμες είναι μόνον οι δραστηριότητες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης των ακόλουθων έργων: αφηγηματικά παιχνίδια βίντεο, ανεξαρτήτως πλατφόρμας ή αναμενόμενης μεθόδου διανομής. Η αφήγηση, είτε με λόγο είτε με εικόνα, θα πρέπει να διατρέχει ολόκληρο το παιχνίδι (in-game storytelling) και να μην αποτελεί απλώς εισαγωγή ή κατακλείδα του παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι βίντεο πρέπει να προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 50%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή