Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Support for Film Education 2019
Προθεσμία Υποβολής: 07/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.000.000
Αριθμός: EACEA/33/2018
Περιγραφή: Η δημιουργία επιμελημένου καταλόγου ευρωπαϊκών ταινιών και συναφούς παιδαγωγικού υλικού προς διάθεση σε νέους ηλικίας από 11 έως 18 ετών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.

Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει γνωστές ταινίες που έχουν συμβάλει στην ιστορία της ευρωπαϊκής φιλμογραφίας, προς χρήση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κινηματογραφικής εκπαίδευσης.
Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 ταινίες μεγάλου μήκους.

Τα δικαιώματα των ταινιών του καταλόγου θα εξασφαλιστούν για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών και για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. Θα διατεθούν γλωσσικές εκδόσεις (μεταγλώττιση ή υποτιτλισμός) για τις περισσότερες ταινίες του καταλόγου σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο κατάλογος θα παρουσιάζει ποικιλομορφία ως προς τα ακόλουθα:

– υπηκοότητα
– γλώσσα
– είδος
– έτος παραγωγής
– θέμα
– φύλο

Πριν από τη δημοσίευση του καταλόγου θα πρέπει να διεξαχθεί εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης για την προώθηση του έργου στα σχολεία και στο ευρύ κοινό.

Οι δραστηριότητες θα καλύπτουν: την εκκαθάριση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των ταινιών, την προετοιμασία των πακέτων μεταγλώττισης ή υποτιτλισμού, το παιδαγωγικό υλικό και τις ενέργειες διάδοσης και προώθησης του έργου στα σχολεία-στόχους και στο ευρύ κοινό.

Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών θα ξεκινήσει στις 01/06/2019 και θα διαρκέσει 19 μήνες. Ο κατάλογος θα πρέπει να είναι έτοιμος και διαθέσιμος το αργότερο ως τις 30/09/2020. Οι τρεις τελευταίοι μήνες της δράσης θα πρέπει να αφιερωθούν αποκλειστικά για τη διάδοση και την προώθηση του καταλόγου στα σχολεία και στο ευρύ κοινό.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή