Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις

Κάθε Δευτέρα οι προσκλήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι στη EurActiv. Για Περιφέρειες, Δήμους, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, ΜΚΟ, αλλά κ για επιχειρήσεις, ΜμΕ ή και μεγαλύτερες.

Εγγραφείτε στο δωρεάν newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι κάθε νέα ευκαιρία χρηματοδότησης.

---

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Call for proposals to support training activities on the data protection reform
Προθεσμία Υποβολής: 25/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,300,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of the key competences
Προθεσμία Υποβολής: 22/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €400,000.00

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
Προθεσμία Υποβολής: 22/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €300,000.00

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Framework Partnership Agreement with a European policy network on teachers and school leaders
Προθεσμία Υποβολής: 22/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €300,000.00

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: TV Programming 2017
Προθεσμία Υποβολής: 25/05/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €12,500,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence
Προθεσμία Υποβολής: 08/03/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: access to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators
Προθεσμία Υποβολής: 08/03/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Creative Europe/MEDIA Support for Content Development of Single Project 2017
Προθεσμία Υποβολής: 20/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5,391,319

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: a Pilot Project "E-voting: making the best use of modern technologies for more active and democratic voting procedures"
Προθεσμία Υποβολής: 24/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €700, 000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Pilot Project "Europe of diversities"
Προθεσμία Υποβολής: 28/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Successful inclusion and participation of European citizens in their host EU country's civic and political life
Προθεσμία Υποβολής: 17/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,161,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Distribution Automatic Support 2016 (Re-investment)
Προθεσμία Υποβολής: 01/08/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20,200,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Key Action 3 - VET-BUSINESS PARTNERSHIPS ON WORK-BASED LEARNING AND APPRENTICESHIPS
Προθεσμία Υποβολής: 17/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,905,400,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Action grants to support transnational projects to support judicial cooperation in criminal matters
Προθεσμία Υποβολής: 11/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,300,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Key Action 3 - Meeting between young people and decision-makers in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 26/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,905,400,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Τίτλος: Improving law enforcement information exchange by interconnecting Passenger Information Units (PIUS)
Προθεσμία Υποβολής: 12/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3,800,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees
Προθεσμία Υποβολής: 16/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,905,400,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Key Action 2 - Knowledge Alliances
Προθεσμία Υποβολής: 28/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,905,400,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Key Action 2 - Capacity building in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 08/03/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €209,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of education and training
Προθεσμία Υποβολής: 29/03/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,905,400,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Sports actions - Collaborative partnerships
Προθεσμία Υποβολής: 06/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €31,800,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Sports actions - Not-for-profit European sport events
Προθεσμία Υποβολής: 06/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €31,800,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Jean Monnet actions - Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects
Προθεσμία Υποβολής: 23/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10,800,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Call for proposals to support national or transnational e-Justice projects
Προθεσμία Υποβολής: 11/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3,500,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Key Action 1 - Strategic EVS projects
Προθεσμία Υποβολής: 05/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,905,400,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Key Action 1 - Large scale European voluntary service events
Προθεσμία Υποβολής: 05/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,905,400,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Erasmus+

Τίτλος: Key Action 1 - Mobility of individuals in the field of youth
Προθεσμία Υποβολής: 26/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €209,000,001

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Call for proposals for ERC Consolidator Grants
Προθεσμία Υποβολής: 09/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €575,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Blue Growth- Demonstrating an Ocean of Opportunities
Προθεσμία Υποβολής: 14/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €80,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE
Προθεσμία Υποβολής: 15/03/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €70,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: H2020-JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE
Προθεσμία Υποβολής: 10/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €117,656,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Horizon Prize-Birth Day
Προθεσμία Υποβολής: 06/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Automated Road Transport
Προθεσμία Υποβολής: 27/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €64,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Ιdentification and exchange of best practice to ensure correct and full implementation of the EU Framework Decision on combatting racism and xenophobia by means of criminal law
Προθεσμία Υποβολής: 05/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5,975,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Horizon Prize-Engine Retrofit for Clean Air
Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,500,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)
Προθεσμία Υποβολής: 10/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: Κατ' αποκοπήν ποσά

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιοσύνη-Ασφάλεια

Τίτλος: Mobile criminality
Προθεσμία Υποβολής: 12/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Transnational projects to support judicial cooperation in civil matters
Προθεσμία Υποβολής: 07/12/2016
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3,500,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Sustainable Food Security- Resilient and Resource-Efficient Value Chains
Προθεσμία Υποβολής: 14/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €130,500,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

COSME

Τίτλος: Migrants Entrepreneurship Support Schemes
Προθεσμία Υποβολής: 20/12/2016
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,500,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Green Vehicles
Προθεσμία Υποβολής: 01/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €78,500,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Support dialogue and exchange of best practice in fostering tolerance and mutual respect
Προθεσμία Υποβολής: 05/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4,475,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Call for proposals to support capacity building on rights of the child and child protection for professionals in asylum and migration
Προθεσμία Υποβολής: 13/12/2016
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3,550,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Call for proposals to support integrated and multidisciplinary child-centred approaches to child victims of violence
Προθεσμία Υποβολής: 13/12/2016
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Identification and exchange of best practice to ensure correct and full implementation of the EU Framework Decision on combatting racism and xenophobia by means of criminal law
Προθεσμία Υποβολής: -
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5,975,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON HOSPITAL
Προθεσμία Υποβολής: 03/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY INDUCEMENT PRIZES 2016 - CO2 REUSE
Προθεσμία Υποβολής: 03/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,500,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη"

Τίτλος: Europeana
Προθεσμία Υποβολής: 15/12/2016
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη"

Τίτλος: eInvoicing
Προθεσμία Υποβολής: 15/12/2016
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €7,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη"

Τίτλος: Cyber Security
Προθεσμία Υποβολής: 15/12/2016
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €12,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη"

Τίτλος: Automated Translation
Προθεσμία Υποβολής: 15/12/2016
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6,500,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Competitive low-carbon energy
Προθεσμία Υποβολής: 07/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €101,300,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Call for energy-efficient buildings
Προθεσμία Υποβολής: 19/01/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €49,000,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Distribution Automatic Support 2016 (Re-investment)
Προθεσμία Υποβολής: 01/08/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20,200,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Distribution - Support to sales agents (Reinvestment)
Προθεσμία Υποβολής: 01/03/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,600,000

Διαβάστε περισσότερα.

---

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Blue Growth- Demonstrating an Ocean of Opportunities
Προθεσμία Υποβολής: 14/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €80,000,000

Διαβάστε περισσότερα.