ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

COSME

Τίτλος: Clusters Go International in the Defence & Security sector
Προθεσμία Υποβολής: 13/12/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €800,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS MEETS HISTORY
Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €750,000

Μάθε περισσότερα