ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τίτλος: Call for proposals for alternative and counter narrative campaigns supporting the prevention of radicalisation leading to violent extremism – Civil Society Empowerment Programme (CSEP)
Προθεσμία Υποβολής: 11/01/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6.000.000
Αριθμός: ISFP-2017-AG-CSEP
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη προγραμμάτων των οργανώσεων της κοινωνίας που επιδιώκουν όλους τους ακόλουθους στόχους:
• να απευθυνθούν σε ευάλωτες ομάδες ακροατών της ΕΕ σε ότι αφορά το online τρομοκρατικό περιεχόμενο, σε όσους βρίσκονται στα πρόθυρα της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και σε εκείνους που έχουν ήδη ριζοσπαστεί.
• να παρέχουν στο κοινό αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις και θετικές αφηγήσεις ή να εκθέτουν και να αμφισβητούν την τρομοκρατική και εξτρεμιστική online προπαγάνδα.
• να απευθύνονται στους παράγοντες ώθησης και έλξης του τρομοκρατικού και εξτρεμιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.
• να συμβάλουν ενεργά στην προώθηση της ανεκτικότητας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ / δημοκρατίας.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κοινοβουλευτικά Σώματα Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή