Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Τίτλος: Call for projects on the fight against Firearms Trafficking
Προθεσμία Υποβολής: 30/01/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3.000.000
Αριθμός: ISFP-2017-AG-FIRE
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση σχεδίων στον τομέα της καταπολέμησης της διακίνησης πυροβόλων όπλων. Η κύρια προτεραιότητα της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ή των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών που βρίσκονται κατά μήκος των οδών διακίνησης πυροβόλων όπλων από και προς την ΕΕ, όπως η Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Μέση Ανατολή και χώρες της Βόρειας Αφρικής, μέσω της υποστήριξης κοινών πρωτοβουλιών σχετικά με τη γνώση, την ανίχνευση, τη διερεύνηση και τη δίωξη της διακίνησης πυροβόλων όπλων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης:
Απαιτούμενοι Εταίροι: Η κοινοπραξία πρέπει να είναι διεθνής και να αποτελείται από τουλάχιστον δύο οντότητες οι οποίες βρίσκονται σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη που συμμετέχουν στο ISF Police Instument.
Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κοινοβουλευτικά Σώματα Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή