Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Competitive low-carbon energy
Προθεσμία Υποβολής: 07/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €101,300,000
Αριθμός: H2020-LCE-2016-2017
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην ανάπτυξη και την επιτάχυνση του χρόνου διάθεσης στην αγορά των προσιτών, οικονομικά αποδοτικών τεχνολογικών λύσεων και λύσεων που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους για την αφαίρεση του άνθρακα από το ενεργειακό σύστημα με βιώσιμο τρόπο, για την εξασφάλιση της προσφοράς ενέργειας και για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, σύμφωνα με τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET-Plan) και της σχετικής νομοθεσίας για την ενέργεια (ιδίως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Οδηγιών για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα) και τις ενεργειακές πολιτικές που αποσκοπούν στο να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020 και να διαμορφώσουν πλαίσια της αγοράς ενέργειας για το 2030 και το 2050.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70%-100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή