Ορίζοντας 2020

Τίτλος: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY INDUCEMENT PRIZES 2016 – CO2 REUSE
Προθεσμία Υποβολής: 03/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,500,000
Αριθμός: H2020-LCE-PRIZES-2016-03
Περιγραφή: Ο στόχος αυτού του βραβείου είναι να αυξήσει την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των προϊόντων χρήσης διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να συμβάλουν πραγματικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών .
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Δημόσιοι Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ιδιώτες
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή