Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Horizon Prize-Engine Retrofit for Clean Air
Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,500,000
Αριθμός: H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016
Περιγραφή: Ο στόχος του βραβείου είναι να παρακινήσει την ανάπτυξη των τεχνολογιών κινητήρων και κινητήρων που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα για τη μείωση των εκπομπών ρύπων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο , προκειμένου να βελτιωθούν θέματα ποιότητας του αέρα στις ευρωπαϊκές πόλεις .
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή