Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τίτλος: Media Literacy for All
Προθεσμία Υποβολής: 08/12/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €500.000
Αριθμός:
Περιγραφή: Στόχος είναι να δοκιμαστούν καινοτόμες ενέργειες που στοχεύουν στην αύξηση της ικανότητας των πολιτών να σκεφτούν κριτικά το περιεχόμενο που λαμβάνουν μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που προέρχεται από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, την αύξηση της ευαισθητοποίησης των χρηστών σχετικά με την ειλικρίνεια των πληροφοριών που λαμβάνουν, την προώθηση της πιο υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου, και να ελεγχθεί η σκοπιμότητα και η χρησιμότητα αυτών των ενεργειών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 60%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Επιμελητήρια Κέντρα Κατάρτισης Κεντρική Κυβέρνηση Κοινοβουλευτικά Σώματα Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή