Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Automated Road Transport
Προθεσμία Υποβολής: 27/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €64,000,000
Αριθμός: H2020-ART-2016-2017
Περιγραφή: Η κύρια συνεισφορά της παρούσας πρόσκλησης θα είναι η υποστήριξη της βραχυπρόθεσμης εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων αυτοματοποιημένων σε επίπεδο οδήγησης 3.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70%-100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή