Δικαιοσύνη

Τίτλος: Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime
Προθεσμία Υποβολής: 12/10/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5,000,000
Αριθμός: JUST-JACC-AG-2017
Περιγραφή: Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:
Α) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για εγκληματικότητα (προτεραιότητα των διαδικαστικών δικαιωμάτων) και
Β) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (προτεραιότητα των δικαιωμάτων των θυμάτων).
Και στις δύο προτεραιότητες, οι δράσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες που αφορούν την πρόοδο όσον αφορά τα κενά στη νομοθεσία της ΕΕ όπου απαιτούνται περαιτέρω ανάγκες για ενέργειες της ΕΕ. Οι δραστηριότητες κατάρτισης μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα και όχι τον κύριο σκοπό του σχεδίου. Τα έργα που εξασφαλίζουν τα μέγιστα πρακτικά οφέλη και αντίκτυπο για τις ομάδες στόχους θα αξιολογηθούν ευνοϊκότερα από τα θεωρητικά έργα που συνίστανται κυρίως σε ερευνητικές και άλλες αναλυτικές δραστηριότητες. Επιτυχημένα σχέδια θα είναι αυτά που θα εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων τους.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κοινοβουλευτικά Σώματα Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή