Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Development: Single Project
Προθεσμία Υποβολής: 23/11/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5,400,000
Αριθμός: EACEA 22/2017
Περιγραφή: Είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες ανάπτυξης για τα ακόλουθα οπτικοακουστικά έργα:
• ταινίες μεγάλου μήκους, κινούμενα σχέδια και δημιουργικά ντοκιμαντέρ ελάχιστης διάρκειας 60 λεπτών προοριζόμενα πρωτίστως για κινηματογραφική διανομή
• έργα μυθοπλασίας (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για την τηλεόραση
• έργα μυθοπλασίας συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες. Για τα σχέδια που προβλέπουν εμπειρία χρήστη σε μη γραμμική μορφή (π.χ. εικονική πραγματικότητα), οι παραπάνω ελάχιστες διάρκειες δεν ισχύουν.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που μπορεί να χορηγηθεί για ένα Ενιαίο Έργο είναι ένα κατ ‘αποκοπή ποσό: • 60.000 ευρώ σε περίπτωση κινούμενων σχεδίων • 25.000 ευρώ σε περίπτωση δημιουργικού ντοκιμαντέρ • 50.000 ευρώ σε περίπτωση μυθοπλασίας, εάν ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός παραγωγής είναι ίσος / άνω των 1,5 εκατ. Ευρώ • 30.000 ευρώ σε περίπτωση μυθοπλασίας εάν ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός παραγωγής είναι μικρότερος από 1,5 εκατ. Ευρώ
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή