Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018
Προθεσμία Υποβολής: 22/11/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5,000,000
Αριθμός: EACEA 35/2017
Περιγραφή: Ο κύριος στόχος της στήριξης των σχεδίων ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι να ενθαρρυνθεί η κοινή χρήση και η εκτίμηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως κοινός πόρος, να αυξηθεί η συνειδητοποίηση της κοινής ιστορίας και των αξιών και να ενισχυθεί η αίσθηση της ύπαρξης ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο στόχοι της στήριξης για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας που σχετίζονται με το EYCH 2018 είναι:
1. Να ενισχυθεί η αίσθηση της ύπαρξης ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου;
2. Να προωθηθεί η πολιτιστική κληρονομιά ως πηγή έμπνευσης για την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και καινοτομία και να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 60%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή