ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

COSME

Τίτλος: Raising awareness of civil drones' operators about Privacy and Data protection obligations
Προθεσμία Υποβολής: 04/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €450,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Improvement of compressed storage systems in the perspective of high volume automotive application
Προθεσμία Υποβολής: 20/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €116,000,000

Μάθε περισσότερα

COSME

Τίτλος: Raising awareness of civil drones' operators about Privacy and Data protection obligations
Προθεσμία Υποβολής: 04/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €450,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Development of fuel cell system technologies for achieving competitive solutions for aeronautical applications
Προθεσμία Υποβολής: 20/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €116,000,000

Μάθε περισσότερα