ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Επιμόρφωση Εθνικών Δικαστών σε Θέματα Δικαίου του ανταγωνισμού της ΕΕ
Προθεσμία Υποβολής: 16/04/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €800.000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Supporting the development of climate policies to deliver on the Paris Agreement, through Integrated Assessment Models (IAMs)
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €25.000.000,00

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope with climate change and hazard events
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €18.000.000,00

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes
Προθεσμία Υποβολής: 09/04/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.000.000,00

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος: EaSI-PROGRESS - Call for proposals on social innovation and national reforms
Προθεσμία Υποβολής: 18/04/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10,000,000

Μάθε περισσότερα