ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EaSI

Τίτλος: Improving expertise in the field of industrial relations
Προθεσμία Υποβολής: 15/06/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4,150,000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος: Awareness-raising activities on “Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults”
Προθεσμία Υποβολής: 30/06/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,000,000

Μάθε περισσότερα

Life

Τίτλος: Framework Partnership Agreement for Non-governamental Organizations
Προθεσμία Υποβολής: 15/06/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €18,000,000

Μάθε περισσότερα

COSME

Τίτλος: Tourism 2017 / Supporting the Promotion and Development of Transnational Thematic Tourism Products Linked to Cultural and Creative Industries
Προθεσμία Υποβολής: 29/06/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,500,000

Μάθε περισσότερα

Καταναλωτές 2014-2020

Τίτλος: Financial Contributions to Joint Actions to Improve Cooperation Between Enforcement Authorities of Consumer Rights / CONS-JA Action
Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,000,000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος: Implementing the pilot stage of the European Tracking Service for pensions
Προθεσμία Υποβολής: 31/05/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,500,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 06 / Prediction of aerodynamic loads at high Reynolds Number
Προθεσμία Υποβολής: 21/06/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,900,000

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters
Προθεσμία Υποβολής: 19/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €7,612,000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος: Preparatory Action: "REACTIVATE" Intra-EU job mobility scheme for unemployed 35+
Προθεσμία Υποβολής: 23/06/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,500,000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος: Support for social dialogue
Προθεσμία Υποβολής: 15/06/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €9,630,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS MEETS HISTORY
Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €750,000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος: Preparatory Action: "REACTIVATE" Intra-EU job mobility scheme for unemployed 35+
Προθεσμία Υποβολής: 23/06/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,500,000

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος: Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners
Προθεσμία Υποβολής: 16/06/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4,900,000

Μάθε περισσότερα

COSME

Τίτλος: Erasmus for Young Entrepreneurs
Προθεσμία Υποβολής: 07/06/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €4,895,442

Μάθε περισσότερα

EaSI

Τίτλος: Activities in the field of undeclared work
Προθεσμία Υποβολής: 12/06/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,000,000

Μάθε περισσότερα