ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

COSME

Τίτλος: EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CCIs - TOURISM
Προθεσμία Υποβολής: 19/10/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,000,000

Μάθε περισσότερα

COSME

Τίτλος: EUROPEAN INCUBATION NETWORK FOR CCIs - FASHIONTECH
Προθεσμία Υποβολής: 19/10/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,600,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Human Factor for the Prevention, Investigation, and Mitigation of criminal and terrorist acts
Προθεσμία Υποβολής: 24/08/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €17,000,000

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights
Προθεσμία Υποβολής: 25/10/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6,098,000

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime
Προθεσμία Υποβολής: 12/10/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5,000,000

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime
Προθεσμία Υποβολής: 12/10/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5,000,000

Μάθε περισσότερα

LIFE

Τίτλος: LIFE Preparatory Projects for the European Solidarity Corps
Προθεσμία Υποβολής: 25/08/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €290,895,000

Μάθε περισσότερα

Καταναλωτές 2014-2020

Τίτλος: Financial Contributions to Joint Actions to Improve Cooperation Between Enforcement Authorities of Consumer Rights / CONS-JA Action
Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,000,000

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters
Προθεσμία Υποβολής: 19/09/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €7,612,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS MEETS HISTORY
Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €750,000

Μάθε περισσότερα