ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

COSME

Τίτλος: Enhancing the participation of women entrepreneurs in the Horizon 2020 SME Instrument
Προθεσμία Υποβολής: 060/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €500,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Information and Communication Technologies / ICT-32-2017: Startup Europe for Growth and Innovation Radar
Προθεσμία Υποβολής: 25/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,000,000

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος: Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of the key competences
Προθεσμία Υποβολής: 22/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €400,000.00

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος: Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
Προθεσμία Υποβολής: 22/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €300,000.00

Μάθε περισσότερα

Erasmus+

Τίτλος: Framework Partnership Agreement with a European policy network on teachers and school leaders
Προθεσμία Υποβολής: 22/02/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €300,000.00

Μάθε περισσότερα