ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

COSME

Τίτλος: Raising awareness of civil drones' operators about Privacy and Data protection obligations
Προθεσμία Υποβολής: 04/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €450,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Development of fuel cell system technologies for achieving competitive solutions for aeronautical applications
Προθεσμία Υποβολής: 20/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €116,000,000

Μάθε περισσότερα

COSME

Τίτλος: Enhancing the participation of women entrepreneurs in the Horizon 2020 SME Instrument
Προθεσμία Υποβολής: 060/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €500,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Information and Communication Technologies / ICT-32-2017: Startup Europe for Growth and Innovation Radar
Προθεσμία Υποβολής: 25/04/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,000,000

Μάθε περισσότερα