ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

COSME

Τίτλος: Clusters Go International in the Defence & Security sector
Προθεσμία Υποβολής: 13/12/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €800,000

Μάθε περισσότερα

Δικαιοσύνη

Τίτλος: Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights
Προθεσμία Υποβολής: 25/10/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6,098,000

Μάθε περισσότερα

Ορίζοντας 2020

Τίτλος: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS MEETS HISTORY
Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €750,000

Μάθε περισσότερα